Số việc đăng tuyển :
Hotline: 0902.89.38.68
 

Liên hệ quảng cáo » 

Từ khóa :
Ngành nghề : Địa điểm :
 
Công ty TNHH Một Thành Viên May Mặc BINH DUONG
Tên công ty : Công ty TNHH Một Thành Viên May Mặc BINH DUONG
Số vị trí đang đăng tuyển : 0 vị trí.
Địa chỉ : Quoc lo 13 - xa Binh Hoa - huyen Thuan An - tinh Binh Duong
Quận/huyện : Thuan An
Tỉnh/thành phố : Bình Dương
Quốc gia : Vietnam
Điện thoại : 06503755143     Fax : 06503755145
Website :
Giới thiệu về công ty : La Doanh nghiep Nha nuoc voi quy mo gan 2.800 CB-CNV. Chuyen san xuat, kinh doanh cac mat hang may mac. Xuat khau 100% sang thi truong Hoa Ky va chau Au.
La Doanh nghiep Nha nuoc voi quy mo gan 2.800 CB-CNV. Chuyen san xuat, kinh doanh cac mat hang may mac. Xuat khau 100% sang thi truong Hoa Ky va chau Au.
Ngoai nhung che do-chinh sach theo quy dinh chung cua Nha nuoc, CB-CNV lam viec o Cong ty con duoc huong cac phuc loi khac nhu: duoc bo tri nha o tap the, an trua, xe dua-ruoc, ho tro tien xe, to chuc dua-don ve que vui Tet vao dip cuoi nam...
Nham tao viec lam cho nguoi lao dong tu khap noi dong thoi de thuong nang cao tay nghe cho nguoi lao dong o Cong ty, Cong ty da thanh lap Trung tam "Huan Luyen Thuc Nghiem" (TT-Dao tao). Sau thoi gian dao tao, nguoi lao dong se duoc lam viec truc tiep tai cac Xi nghiep cua Cong ty, voi cong viec on dinh va thu nhap cao.

NHỮNG VIỆC LÀM MỚI NHẤT CỦA Công ty TNHH Một Thành Viên May Mặc BINH DUONG

Kết quả tìm kiếm - Tìm thấy : 0 công việc.
STT Chức danh Công ty Địa điểm Mức lương Ngày đăng