Số việc đăng tuyển :
Hotline: 0902.89.38.68
 

Liên hệ quảng cáo » 

Từ khóa :
Ngành nghề : Địa điểm :
 
Công ty cổ phần hạ tầng viễn thông CMC
Tên công ty : Công ty cổ phần hạ tầng viễn thông CMC
Số vị trí đang đăng tuyển : 0 vị trí.
Địa chỉ : 684 Sư Vạn Hạnh, F12
Quận/huyện : 10
Tỉnh/thành phố : Tp Hồ Chí Minh
Quốc gia : Vietnam
Điện thoại : 0972929608     Fax :
Website :
Giới thiệu về công ty :

 Công ty CP Dịch vụ Viễn
thông CMCHoạt động kinh doanh: Cung cấp dịch vụ viễn thông cố
định và internet; cung cấp các dịch vụ thương mại điện tử và các dịch vụ gia
tăng; cung cấp dịch vụ nội dung số, lưu trữ và khai thác cơ sở dữ liệu; cung
cấp các dịch vụ tích hợp CNTT-VT.VĐL: 160 tỷ VNĐCMC: 92,95%Công ty CP Hạ tầng Viễn
thông CMCHoạt động kinh doanh: Thiết lập hạ tầng mạng và cung
cấp dịch vụ viễn thông cố định và internet.VĐL: 40 tỷ VNĐCMC: 49% NHỮNG VIỆC LÀM MỚI NHẤT CỦA Công ty cổ phần hạ tầng viễn thông CMC

Kết quả tìm kiếm - Tìm thấy : 0 công việc.
STT Chức danh Công ty Địa điểm Mức lương Ngày đăng