Số việc đăng tuyển :
Hotline: 0902.89.38.68
 

Liên hệ quảng cáo » 

Từ khóa :
Ngành nghề : Địa điểm :
 
công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng Vinacomin.
Tên công ty : công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng Vinacomin.
Số vị trí đang đăng tuyển : 0 vị trí.
Địa chỉ : khu 4, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.
Quận/huyện : khu 4, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.
Tỉnh/thành phố : Lâm Đồng
Quốc gia : Vietnam
Điện thoại : 0633961681     Fax :
Website :
Giới thiệu về công ty :

Xí nghiệp Mỏ - Tuyển là đơn vị trực thuộc công ty TNHH MTV
Nhôm Lâm Đồng Vinacomin.Ngành nghề và lĩnh vực hoạt động: Khai thác khoáng sản, xây
dựng các công cơ bản, dân dụng, gia công cơ khí, ...Tiêu chí : Lấy chất lượng sản phẩm làm tiêu chuẩn, đảm bảo
và không ngừng nâng cao chất lượng sống của người lao động.


NHỮNG VIỆC LÀM MỚI NHẤT CỦA công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng Vinacomin.

Kết quả tìm kiếm - Tìm thấy : 0 công việc.
STT Chức danh Công ty Địa điểm Mức lương Ngày đăng