Đăng ký thành viên
Việc làm đăng tuyển: 1414 | Ứng viên ứng tuyển: 52 | Hotline: 0915.052.600

Thông tin tuyển dụng

Gửi cho bạn bè
Ngày làm mới: 15/11/2017
Mã: 8888Số lượt xem: 751

Thông tin nhà tuyển dụng

Vietnam Japan Gas JSC (a member of Taiyo Nippon Sanso Corporation)

Tên công ty :

Vietnam Japan Gas JSC (a member of Taiyo Nippon Sanso Corporation)

Giới thiệu :

Website :

http://www.vijagas.vn/

Thông tin tuyển dụng

Chức danh tuyển dụng :

★☆★ QA/QC Staff (QSHE) ★☆★

Mô tả công việc :

Quality – Safety – Health – Environment
- Making training plan, QSHE training if required, report concerning to safety & 5S, license, etc…
Lập kế hoạch đào tạo, đào tạo QSHE nếu yêu cầu, báo cáo về an toàn, “5S”, giấy phép …

- Make and monitor for analysis data statistic from ASP.
Lập và giám sát về thống kê dữ liệu phân tích của nhà máy tách khí.

- Checking, controlling product quality ( including produced and purchased product)
Kiểm tra, kiểm soát chất lượng của sản phẩm (bao gồm sản phẩm sản xuất ra và mua vào)

- The work related to standards for gas analyzer (updated pressures, condition, limit use of gas, gas cylinders, as proposed purchase, control bottle still, empty bottle, replace ...)
Các công việc liên quan đến khí chuẩn dùng cho máy phân tích (cập nhật áp suất, tình trạng, hạn sử dụng khí, chai khí, làm đề nghị mua, kiểm soát chai còn, chai rỗng, thay thế…)

- Control instruments, chemicals required for the measurement, quality inspection
Kiểm soát dụng cụ, hóa chất cần cho việc đo đạc, kiểm tra chất lượng sản phẩm

- Safety guidelines for contractors, track safety - sanitation - environment during construction
Hướng dẫn an toàn cho nhà thầu, theo dõi an toàn - vệ sinh - môi trường trong khi thi công

- Preparation of reports submitted BH, TNSC, TLIP II, the Department of QSHE departments ... (report of the standard air pressure, the report declared chemicals, waste management report, report OSH, reported the week national OSH,...)
Lập các báo cáo gửi BH, TNSC, TLIP II, các Sở Ban ngành … về QSHE (báo cáo về áp khí chuẩn, báo cáo khai báo hóa chất, báo cáo quản lý chất thải, báo cáo ATVSLĐ, báo cáo tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ, . . .)
Triển khai thực hiện tuân thủ những qui định mới về QSHE.

- Others, follow Co. Managemetn’s request, if any.
Các công việc khác dưới sự chỉ đạo của cấp trên, nếu có.

Yêu cầu công việc :

Experience: at least 2 years
Kinh nghiệm: tối thiểu 2 năm

University/College Degree
Bằng Đại học/Cao đẳng

English/ Chemical
Anh ngữ / Hóa học.

- Knowledge of administrative & clerical procedures
Kiến thức về các công việc hành chánh văn phòng. 

- Knowledge of ISO 9001 : 2015
Kiến thức về ISO 9001 : 2015.

- Knowledge of engineering and technology
Kiến thức về kỹ thuật và công nghệ

Ngành nghề :

Quản lý chất lượng (QA/QC), Sản xuất / Vận hành sản xuất, Công nghệ sinh học

Nơi làm việc :

Hưng Yên

Mức lương :

Thỏa thuận

Hình thức làm việc :

Nhân viên chính thức

Loại hình :

Toàn thời gian

Hạn chót hồ sơ :

30/11/2017

Yêu cầu chung

Giới tính :

Nam

Tuổi :

Tuổi từ 23 đến 28

Cấp bậc :

Employee/ Staff

Bằng cấp :

College

Thông tin khác

 

 

Thông tin liên hệ

 Application: 

Please kindly submit your CV in English (including your photo) to: hr_hn@vijagas.vn

Email Subject and CV letter head is as follows: Job Application - QAQC Staff - Your Name 


CSDN GROUP